EP.99 睇好牛熊證?

反者道之動,牛熊證嘅比例話畀你知散戶點諗,超過八成睇好,反其道而行之才是上算,咁嘅情況之下恆指可以點升?
***未持有上述股份財務權益。
***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議