EP.98 美股會出現較大嘅波動?


人民幣自去年5月底開始升值而來第一次突破50天線以及下降軌,有機會見咗頂。
Vix昨晚一舉突破所有平均線,重視突破 rsi的下降軌,按照過往經驗美股應該會出現較大嘅波動,特別係向下嘅風險。
***未持有上述股份財務權益。
***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議