EP.97 牛熊證唔應該睇好?


現在嘅牛熊證分佈係8比2,人多嘅地方通常都會出事,在呢個情況之下如果唔睇淡都唔應該睇好。
***未持有上述股份財務權益。
***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議