EP.92 2018瑞聲科技


2018瑞聲科技今日正式突破九月中以嚟嘅橫行區,除咗突破橫行區嘅頂部47元,同時突破八月初以黎嘅下降軌,更加升穿所有平均線,用最基本嘅量度升幅應該會到53.5,理論上 突破之後會有回測,有機會再次見到47元應該可以加注。
***未持有上述股份財務權益。
***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。