EP.91 中移動派息穩定?美國制裁的中資股實際上製造咗入市嘅良機,1月8日中移動跌至39元,北水隨即大手買入, 短短兩星期已經反彈超過兩成。而且中移動派息穩定,係唔錯嘅投資選擇。
***未持有上述股份財務權益。
***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。