EP.9 通用汽車 GM 股價去到一年高位!


通用汽車剛剛推出hummer ev,預訂已經全部爆滿,股價去到一年高位,可以睇下條片, 但股價去到呢個位,應該會有壓力。


***未持有上述股份財務權益。

***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。