EP.89 5G概念股似乎會翻生?


低殘嘅5G概念股似乎有翻生嘅跡象,昨日京信通信一支大陽燭突破咗下降軌,出現咗件底嘅跡象,可以留意。

***未持有上述股份財務權益。
***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。