EP.84 銀行股普漲?


10年期美國國債息率突破一厘,係2020年3月以來嘅首次,明顯地 美國長債息率已經見底回升,增強咗金融機構盈利嘅空間,昨晚銀行股普漲,投資方向可能會出現變化。
***未持有上述股份財務權益。
***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。