EP.72 Tesla有機會突破七百元?


今日Tesla會正式成為s&p500成分股,上星期五大成交破頂,而且衝穿咗保力加通道嘅頂部,情況以今年2月3日相似,相信今晚有機會突破七百元,但絕對唔建議追。

***未持有上述股份財務權益。

***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。