EP.66 阿里巴巴所有平均線已經跌穿?


今日北水力沽互聯網平台股,騰訊至10月5日以嚟再度收在50天線之下,美團亦不遑多讓,當中最差嘅係阿里巴巴,除咗250天線之外 所有平均線已經跌穿,應該仲有得跌。

***未持有上述股份財務權益。

***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。