EP.64 美股過去一個月窄幅橫行?美股過去一個月窄幅橫行,我相信在星期五今年最後一個四巫日之前仍然係這一個格局,唔應該有大跌嘅風險,但四巫日結算之後就要小心。

***未持有上述股份財務權益。

***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。