EP.61 中國汽車股中國汽車股之中2238廣汽係比較落後嘅一隻,從11月23日開始連續出現十一支陰燭,終於在今日雖然第一支陽燭。
從9月25日的低位6.08至到11月24日高位9.94兩個月時間升咗65%, 拉回亦都係正常嘅事,昨日跌穿咗50天線並觸碰到250天線以及保加力通道的底部兩個仲要支持嘅位置,50天線以及100天線維持向上嘅趨勢,今日係11陰之後嘅第一陽,相信已經震走不少散户,建議現價買入第一注,突破rsi下降軌埋第二次,第一個目標價10.68。

***未持有上述股份財務權益。

***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。