EP.6 點睇瑞聲科技 2018?


每隻股票都有自己嘅節奏,升跌有時,瑞聲科技就係一個很好的例子
自從2018年初見頂股價只係喺底部區間橫行,用最簡單嘅辦法就係升穿50天線就買跌穿50天線就賣。但係咁簡單師奶都識。
事實上瑞聲科技每次見底都會出現兩隻腳,無論係高低腳或者係平衡腳,所以第一次低位反彈並非買點,必須見到第二隻腳同時rsi出現底背馳,最佳嘅買點在rsi升穿下降軌。
如果上述模式係正確嘅話,瑞聲科技的低位尚未出現,可以耐心等候最佳嘅買入時機。

***未持有上述股份財務權益。

***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。