EP.6 轉數快越轉越慢之謎2021年1月20日谷草C跑道賽日

1月20日跑快活谷,用谷草C欄,無盃賽,最高也是三班賽,看來是一個遺才賽日。

所謂遺才賽,就是讓每個班次的中堅份子,在今季中多次出賽,也最多只有接近表現的馬匹,偏偏就與頭馬無緣。究其原因,就是馬匹不夠超,但又未減夠分去面對次一級的對手。有見及此,這些賽事多數是曾在強組賽事接近的馬匹出頭,又或者是田轉谷之馬匹。

有人不喜歡賭這些水兵鬥水兵(鬥水皮)的場合,但特工覺得點都要讓有心馬主一個機會拉頭馬,所以馬會在所難免安排這些較次水準的賽事。通過這些賽事,各馬主拿回些少養馬費,同時幸運地有機會拉下頭馬,那樣馬口和養馬的熱情才可以維持。當然,特工相信水兵大戰,一樣有馬迷捧場,尤其現時沒有太多娛樂。

馬迷要捧場要娛樂,當然要打些錢入馬會帳號。然而,最近有馬友反映,用轉數快打錢入投注戶口,隨時大蝕錢,點解?原來如果銀行戶口餘額不足,用轉數快過戶到馬會,銀行會扣150元!馬友話,最慘現時投注戶口再也查不到銀行戶口結餘,變相用轉數快隨時變轉數慢,因如果要轉錢,可能先要查查銀行戶口結餘先好做。馬會加了轉數快,就是希望減低過數金額(因一百元也可),以及掃一掃QR就可完成,便利馬迷。然而如果客戶回饋不高興,馬會市務部要諗諗計點解決。

今次投注方式,下注如下:
第2場 2號 有毅君子 9號 理想回報10號 常勝心
第3場 9號 怪獸媽媽 7號 好運多寶 6號 多多利高

PQ2x3 共1,000元

Agent 14 (Photo Source: HKJC)