EP.59 Tesla昨晚再次破頂?Tesla昨晚再次破頂,12月21日將會正式加入標準普爾指數,而且最大嘅沽空者已經投降,要有勇者無懼嘅精神才會現在入市。

***未持有上述股份財務權益。

***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。