EP.59 「歡樂好友」


3場11號「歡樂好友」今季雖則祇能跑得4個季軍,但其實落敗部份受檔差影響,並且每埸谷草賽事都輸得不遠,展示出一定的鬥心,今次對手不強,坐位望贏無問題!