EP.58 941中移動如果唔想風雨飄搖只想修飾過日可以考慮941中移動,根據過去十年嘅派息紀錄每年大概有三元港幣,現價息率大概係7.5厘,現價大概係46元,但保力加通道嘅底部現價43.8,根據過往經驗應該仲有低位,大家仲可以等等睇位入市。

***未持有上述股份財務權益。

***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。