EP.57 長城汽車長城汽車昨日正式跌破頸線形成咗一個假突破,係一個見頂嘅訊號,事實上汽車股都有漲多拉回的現象,不要心急撈貨。

***未持有上述股份財務權益。

***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。