EP.56全球投資風向將會改變?美國十年期債息出現咗突破,從週線圖嘅角度可以見到解釋已經突破下降軌,如無意外在未來一兩週10週平均線將會升穿50週平均線,每次當呢兩件事發生都係轉勢嘅強烈信號,息口已經見咗底, 全球投資風向將會隨之改變。

***未持有上述股份財務權益。

***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。