EP.55 金價觸及250天線?


金價觸及250天線後瞬即反彈,連彈兩日之後已經升穿50天線,我之前曾經講過會出現一個似樣嘅反彈,根據過往經驗會升穿所有平均線甚至係保力加通道嘅頂部,現時最高嘅平均線係100天線,大概係19 17,保力加通道頂部係19 45左右,如果真係有機會反彈到上述位置就要小心。

***未持有上述股份財務權益。

***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。