EP.54 吉利汽車的去向?


吉利汽車11月24日見到24.45兩年多的高位便開始回落,技術上已經到咗上升軌道以及保力加通道的頂部,RSI進入咗超賣區,但這些都是技術問題,真正令吉利回來的係北水。
過去五日深圳倒在沽出吉利,所以圖表上見到五支連續嘅陰燭,所以留意北水的行情就會知道吉利嘅去向。

***未持有上述股份財務權益。

***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。