EP.49 吉利汽車


吉利汽車今早已跌穿十天線,事實上股價已經喺上升通道既頂部而且rsi已進入咗超買區,回調壓力開始增大,相信保力加通道嘅中軸 二十天線大概係21元會有支持。
北水過去兩日都在吉利有淨流出嘅現象,留意這個現象是否持續, 最後市絕對有啟示作用。

***未持有上述股份財務權益。

***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。