EP.48 嚟緊美元回升而並非反彈?


從上個世紀 80年代開始在共和黨主政年代美匯指數大多下跌,相反 出現民主黨總統的時候美匯指數都會反彈,民主黨嘅拜登成為總統之後美匯指數有機會見底反彈。
如果參考 2018年初美匯指數見底回升之前, 在底部窄幅橫行三個月時間。
今次已經在底部橫行四個月,情況似乎係正在打出一個大底,顯示美匯指數已經見咗長期嘅底部,嚟緊美元係回升而並非反彈。

***未持有上述股份財務權益。

***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。