EP.43 「魅力星光」,「加州凱歌」


5埸12號「魅力星光」至今仍然是處女馬,谷草亦未曾入圍,但本身有田草1000入圍級數,能赢「同有友」「十二馬」,四班應可站穩,今次排在5 檔,內側快馬不多,應該可以跟好位入直路,潘明輝亦是今季與此馬最佳配搭,再轉配備,另外7埸2 號「加州凱歌」雖則泥地性能較佳,但谷草1200 亦曾入圍,今季跑了3 次草地,都因排在外檔,出閘力拼意圖佔有利位置而直路轉弱,今次改配周俊樂,排在有利1 檔,亦可輕鬆跟在前列,此2 匹馬今次都看似不在最佳路程,但賠率變得較佳,值得博冷!