EP.42 季尾三歲馬show time


2021年5月26日 快活谷C跑道賽日
5月26日週三跑快活谷,用C跑道,跑足九場無盃賽。
上賽日不單只戲碼精彩,多匹3歲馬大放光芒,同時見上半場神仙3W,下半場方仔又緊追不放,又係3W,劇情都算十分緊湊。大家都知,神仙最強的棋子,就是那批插班自購新馬,每到十月尾開始,便連珠爆發。反而方仔就通常是急先鋒,掃完一輪就要看五班份子表現,如果多幾匹五班王,好多時就幫方仔可以同神仙併過練馬師冠軍殊榮。
現時兩位領頭羊再拋開後面的三場,形成更單打獨鬥的局面。如果這幾個賽日隨後的羅沈呂再不發到力,基本上就無機會了。當中,沈和呂倆者較需要努力,因一個唔覺意做了冠軍,可以玩多五年,哪有人不想。同時,如果暫時形勢看,當然是神仙更樂觀,因他可以出多幾次水滴、飛影等去搶分。反而方仔今季沒有幾多隻糖黐豆之類的五班王,所以要贏都要看彩數,就是其他練馬師是否可以幫手阻住神仙。
實際上,現時已經有不少練馬師準備收爐,旗下馬匹開始放軟手腳,出賽都是為減分作下季用。因此,下游上岸練馬師的馬,大家戒得就戒、忍得就忍,是特工作為多年馬迷心得。唯一有點寄望,就是那些整季也交待不了的馬,練馬師聞到拉走的味,相信才會有機會繼續搏鬥。
今次投注方式,下注如下: 第2場 7號 榮彩大道 第6場 5號 同盟力量 第7場 1號 聰明導彈
W3x7 共300元 P3x4 共700元
累積投注 13,000元(包括今次) 累積回報8,496.00元 (自2021年4月14日開始計算)
Agent 14 (Photo Source: HKJC)