EP.41 吉利汽車 175


今日吉利汽車大升6.87%,從週線同嘅角度頭肩底形態十分明確, 以這個深度與闊度,足以支撐股價升走或之前高位,如有興趣必須 回落到十天線才是一個比較理想的入市位。

***未持有上述股份財務權益。

***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。

 
</