EP.40 太古a出現見底信號?


是禍是福很難斷定,剛剛被選入恆指成分股嘅美圖,出現連續嘅陰燭,有見頂跡象,亢龍有悔。
被踢出恆指成分股嘅太古a反而出現所見底信號,否極泰來。

***未持有上述股份財務權益。

***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。