EP.38 阿里巴巴


阿里巴巴已經連續五日冇辦法收咗頸線之上,而且七月初上升時遺留咗三個上升裂口,如果完全補曬股價將會跌到215元,現價值博率不高。

***未持有上述股份財務權益。

***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。