EP.36 中資電動車股冧檔?


昨晚美國上市嘅中資電動車股全面冧檔,理由係有洁空機構狙擊蔚來汽車,將目標價下調至25美元,蔚來嘅股價有幾癲?一年嘅升幅 24倍。上帝要你滅亡必先使你瘋狂。
睇返日線圖惠來出現咗一支超大型嘅穿頭破腳陰燭,而且成交額係上市以來最大嘅一日,接近20日平均成交量的三倍,沽壓十分嚴重,有機會係見頂訊號。同時都必須小心一眾升過籠的電動車股。

***未持有上述股份財務權益。

***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。