EP.32 阿里巴巴跌穿所有支持?


阿里巴巴超額完成任務,跌穿所有支持,而且今日嘅成交係掛牌以嚟最大的一天,縱然有機會拉出一個逃命波,低位應該仲未出現,冇貨 翹埋對手睇戲。

***未持有上述股份財務權益。

***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。