EP.30 快樂星期三要等下季了


2021年4月14日快活谷B跑道賽日
4月14日週三用快活谷B跑道,例牌無盃賽但跑足九場。
上次說到馬會新馬賽有復興之勢,有馬友問到點解快活谷不跑新馬賽。當歷史上新馬就當然試過在快活谷跑過,但要留意,當時馬房可能仍然在山光道。由於現今馬房在沙田,為避免馬匹太稚嫩而在運送途中出事,新馬賽基本上都不太可能在快活谷跑。不要說新馬賽,其實所有馬匹如果要首次到快活谷作賽,就算不試閘,都要測試下遊車河反應。畢竟一匹馬現時身價過百萬有多,如果在運輸途中出事,馬會水洗都唔清。
當然,有人會說新馬未必能適應快活谷鑊型跑道,但特工覺得其實這是練馬師訓練的責任。只要有足夠訓練,自然就會跑得到,畢竟多彎窄場不是香港獨有(不少馬場還有上山落山等設計)。有人說鑊型不容易適應,這相信不是馬匹問題而是韁繩問題(所以是騎師不容易適應),因懂一點點物理學的都知,其實急彎如果有鑊型設計其實在高速下更順更安全。
另外,即使政府將進一步放寬抗疫限制,但馬友如果想今季可以自由出入馬場的話,相信都未必能夠如願。斷估今季最多只會陸續開放更多預約和每席人數,但就不會讓大家一如以往可自由出入。特工相信最快到下季才真的有機會讓馬迷自由出入,所以如果想入場,大家記得要早點預約了。Happy Wednesday,相信都要等下季了!
今次投注方式,下注如下:
第6場 6號 高耀智星
第8場 5號 健康在望
第9場 7號 樂益善
W3x7 共300元
P3x4 共700元
累積投注 1000元
累積回報 0元
(自2021年4月14日開始計算)
Agent 14 (Photo Source: HKJC)