EP.3 蘋果 AAPL


蘋果公司在公佈 iphone 12之後對股價並沒有幫助,昨晚下跌超過三美元,跌穿50天平均線並回補了10月12日的上升裂口,有機會跌破 3月23日以嚟嘅上升軌,若果不幸言中尚有一個 7月31日遺漏嘅上升裂口 96.30,在此風雲變色之際不宜太勇,翹埋雙手睇定啲。

***未持有上述股份財務權益。 ***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。