EP.29 吉利汽車 175


吉利汽車於11月3日正式完成超過兩年嘅大底,技術信號十分正向, 所有平均線同時向上,而且出現順序排列,11月3日帶量衝破19.20 的頸線,連續三個交易日出現量縮回調,正要回測頸線,應該係適當嘅入市位,第一個目標價 28元,相信機會頗大因為呢個係技術上 第一個漲滿足點,第二個目標價 37元,呢個係市況超好才會出現。

***未持有上述股份財務權益。

***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。