EP.2 “大眾開心”今次鬥心又強唔強呢??🐎🐎🐎


“大眾開心”上次初出狀態只有7 成,在直路被馬匹圍困,仍可以在200 米落後英之星兩個多馬位之下反勝,鬥心非常強,這匹馬到港後4 次試閘都是潘頓負責,實屬少見,証明潘頓非常重視,相信質素4 班難留,今次排在1 檔跟好位,下次應該3 班見了。