EP.151領展,煤氣,瑞聲科技


領展自去年11月見底已經連續出現五個頂位,一個比一個高,每次嘅低位亦都係一個高於一個,形成一個完美嘅上升軌,後市應該上有高位,只要上升形態沒有被破壞應該繼續持有。
煤氣自今年2月見底回升,相遇到第一個最大嘅阻力14元,係一個大頭部嘅頸線位,14至15元係重貨區或者需要較長嘅消化時間,形態上絕對強勢應該繼續持有。

過去大半年瑞聲科技都只係窄幅橫行,直至到3月24日跌穿橫行區的底部,4月12日以大成交再次升回橫行區內,形成咗技術上嘅破底翻,如果今次聲破49元技術上第一個目標價 係57.5。
***未持有上述股份財務權益。 ***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。