EP.143 吉利汽車


吉利汽車今日跌穿250天線,並測試2018年中形成嘅頸線19.20,基本上所有關鍵支持位都已經畀跌穿。
***未持有上述股份財務權益。
***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。