EP.141 比亞迪跌穿頸線?


車股的高光時刻已經過去,比亞迪今早正式跌穿頸線,五個月嘅大頭正式確立,最後一道防線係250天線大概係141元, 到嘅機會十分大,只適宜觀望不要手多。
***未持有上述股份財務權益。
***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。