EP.137 比特幣見頂?


比特幣自今年初以來遲啲先後出現咗四個頂,一個比一個高,但係rsi所對應嘅四個頂卻一個比一個低,出現咗四頂背馳,在整個上升過程中從未跌穿50天線,但過去兩日已經失守,技術上比特幣有機會已經見咗頂。
***未持有上述股份財務權益。
***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。