EP.135 國藥控股 1099


國藥控股 1099昨日大成交突破一年頸線與及 2018年初以來的下降軌, m a c d 同時突破,技術上出現咗買入訊號。
但係rsi已經去到 80.9,嚴重超買,有機會先拉回,不要急於入貨。
***未持有上述股份財務權益。
***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。