EP.13 道瓊斯繼續跌


道瓊斯指數昨晚繼續下跌,已經集齊所有印花,所有中長期嘅平均線已經轉向下,指數嘅上升軌rsi上升軌同時被揭穿,後市兇多吉少。
上星期集齊所有印花嘅德國股市已經跌穿曬所有移動平均線,相信呢個亦都係道瓊斯往後發展的藍圖。

***未持有上述股份財務權益。

***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。