EP.124 港股有冇運行就要睇住騰訊?


港股有冇運行就要睇住騰訊,a股有冇運行就要先問問貴州茅台,技術形態十分不妙,十天20天平均線已經跌穿50天線, 同時50天線已經下弯,過去兩星期都在頸線附近整理,如果跌穿100天線量度跌幅會去到1370。
***未持有上述股份財務權益。
***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。