EP.120 恆生指數期貨今早同時升穿最後兩條移動平均線


恆生指數期貨今早同時升穿最後兩條移動平均線 20天與及50天線,而且mac D出現咗牛差, 相信會進一步挑戰三萬點,頭肩頂嘅形態越嚟越近。
***未持有上述股份財務權益。
***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。