EP.116 Nasdaq


Nasdaq已經跌至100天線,已經由高位回落接近一成,形勢係反覆回落但相信波幅會越來越大。
***未持有上述股份財務權益。
***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。