EP.110 牛熊證比例嚴重失衡?


牛熊證比例嚴重失衡,唔明點解咁多人睇好,人多嘅地方一定冇運行。
***未持有上述股份財務權益。
***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。