EP.108 德國股市先升後跌?


德國股市昨晚先升後跌,更出現咗穿頭破腳見頂嘅跡象,走勢與去年2月時候差不多,而且mac D出現咗熊差,有機會已經見咗頂。
***未持有上述股份財務權益。
***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。