EP.104 1478丘鈦科技1478丘鈦科技1月15日大成交突破三年嘅頸線14.78,技術上回測頸線就係最後嘅入市位,目標價挑戰歷史高位 23.25。
***未持有上述股份財務權益。
***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議