EP.10 石油係咁跌?


布蘭特原油已經跌穿所有主要平均線,而且剛好踩在今年4月底油價最低位所建立嘅上升軌之上,如果呢個支持位被跌穿,有機會挑戰今年4月22日的低位15.98美元一桶,機會大唔大?如果你參照全球所有主要石油公司的股價 機會十分之大。
如果參考週線圖,2014年油價下跌亦都係一個abc 三段式進行,如無意外油價還沒有跌完,千祈唔好買石油相關股票。

***未持有上述股份財務權益。

***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。