EP.1 股王騰訊 700


股王騰訊 出現咗見頂嘅訊號,10月14日股價突破564元的阻力,以573.5元收市,但翌日便跌回過去三個多月的橫行區之內,但技術上 這就是一個假突破,而且出現咗量價背離,一個咁大嘅阻力區 如果要突破必須有大成交配合,顯然成交量不足,而且出現 頂背馳嘅現象,就係股價向高但係技術指標向下,綜合而言騰訊有可能已經見咗頂,留意下星期股價嘅發展便有分曉。

***未持有上述股份財務權益。 ***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。