EP.86 黃金會係一個區間橫行?

金價十二月初以來嘅反彈已經完結,並未能突破11月9日的高位,情況與2012年黃金見頂時候相似,未來一段時間黃金就可能係一個區間橫行。

***未持有上述股份財務權益。

***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。