EP.22 洛陽鉬業 3993

EP.22 3993洛陽鉬業

3993洛陽鉬業連續出現咗兩支大陽燭,經過咗兩年多嘅打底主要平均線已經開始扭麻花,100以及250天線已經轉向上,底部已經確認,正在挑戰2018年初頂部以嚟嘅下降軌,大概在3.35,如果突破 下一個挑戰嘅位置就係4.13呢一個大型底部嘅頸線位,在正常情況下應該拉回再上,測量嘅漲幅滿足點應該會係6.28 附近,技術分析 僅供參考。

***未持有上述股份財務權益。

***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。